ARAŞTIRMA: Pandemi nedeniyle öğrencilerin yüzde 55’i gelecek kaygısı yaşıyorTOÇEV’in hazırladığı Kovid-19 Etki Raporu 2020 yayınlandı. Raporda tüm dünyayı psikolojik ve ekonomik yönden olumsuz etkileyen pandemi sürecinin Türkiye’deki etkilerine yer verildi. Rapora göre öğrencilerin yüzde 47,5’i online derslere odaklanmakta zorluk yaşarken, yüzde 57,1’i uzaktan eğitim/iş sürecinin ne zaman biteceğini bilmemelerinin eğitim hayatlarını olumsuz etkilediğini belirti. Araştırmaya katılanların yüzde 55,1’i ise pandemi süreciyle birlikte gelecek kaygısı yaşamaya başladığını söyledi. 

Pandemi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toplumun büyük bir kısmını oluşturan sivil toplum kuruluşlarını, aileleri, ekonomik yönden dezavantajlı kesimleri ve çocukları fazlasıyla etkiledi. Bundan hareketle Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), çocuk ve ailelerine yönelttiği sorularla bu sürecin etkilerini görmek adına detaylı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma raporunun hazırlanma sürecinde; TOÇEV’de çalışan üç psikolog ve bir sosyolog önderliğinde hazırlanan staj programı dahilinde; üniversitelerin Çocuk Gelişimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji, Sosyal Hizmet ve Sosyoloji Bölümü öğrencilerinden oluşan toplamda 17 kişilik bir ekip yer aldı. Araştırmaya TOÇEV çocukları arasından 101 ilkokul/ortaokul, 57 lise/üniversite öğrencisi ile 119 ebeveyn katıldı. Araştırma sonuçlarına göre; her üç grubun da bu süreçten olumsuz etkilendiği gözlemlendi. 


Pandemi sürecinin eğitime etkileri incelendiğinde ise; ilkokul ve ortaokula gidenlerin sadece yüzde 51’i online eğitime dahil olabilirken, yüzde 47,5’i online derslere odaklanmakta zorluk yaşadığını ifade etti. Yüzde 57,1’i uzaktan eğitim/iş sürecinin ne zaman biteceğini bilmemelerinin eğitim hayatlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Yüzde 55,1’i pandemi süreciyle birlikte gelecek kaygısı yaşamaya başladığını söyledi. Araştırmaya katılan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yüzde 83’ü TOÇEV’in sağladığı imkanların online eğitim sürecinde kendilerine destek olduğunu ifade etti. Yüzde 81’i TOÇEV’in gönderdiği kitapların çalışma konusunda kendilerini daha da motive ettiğini belirtti. TOÇEV bünyesinde bulunan 157 öğrencinin yüzde 82.8’i TOÇEV’in sağladığı materyaller, kaynaklar ve eğitim desteğinin yeterli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Beslenme ve uyku düzeni değişti 
Araştırmaya katılan tüm öğrenciler pandemi sürecinde bel ve boyun bölgelerinde ağrılar meydana geldiğini ve göz sağlığı konusunda problem yaşadıklarını ifade etti. Araştırmaya katılanların beslenme ve uyku düzeninde değişiklikler meydana geldiği, daha az hareket ettiği görüldü. Özellikle yetişkin grup pandeminin fizyolojik etkilerini daha fazla hissettiğini bunun da yorgunluk olarak etkisini gördüklerini belirtti. TOÇEV bünyesinde bulunan 243 aile ve öğrencilerin yüzde 75,7’si zaman zaman beslenme düzeninde (iştahsızlık ya da aşırı yeme isteği) değişiklik yaşadığını söyledi. 

Yetişkinlerde kaygı yüksek 
Pandeminin tüm örneklem grupları üzerindeki etkileri incelendiğinde yetişkin katılımcıların yüzde 89,9’u hem kendinin hem de sevdiği kişilerin koronavirüse yakalanma düşüncesi nedeniyle kaygı duyduğunu belirtti. Yüzde 80,7’si ise sosyal desteğe daha çok ihtiyaç duyduğunu, ilkokul ve ortaokula devam eden bireylerin yüzde 46,9’u pandemi sonrası sosyal hayata karışmada kaygı yaşayacağını ifade etti. Lise ve üniversiteye devam edenlerin yüzde 40,4’ü ise bu nedenle sosyal hayatının zarar gördüğünü belirtti. Lise ve üniversiteye devam eden bireylerin yüzde 43,9’u pandemi sürecinde dikkat ve odaklanma problemleri yaşadığını kaydetti. Üç grupta da pandemi sürecinin psikolojik etkilerine bakıldığında, kişilerin süreçteki belirsizlik, sosyal hayata karışma, kendine ve sevdiklerine koronavirüs bulaşma ihtimali ile ilgili yüksek kaygı duyduğu, sosyal hayattan uzak kalınması sebebiyle kendilerini yalnız hissettikleri sonuçlarına ulaşıldı. Ayrıca bu süreçte her bir gruba TOÇEV tarafından sağlanan maddi ve manevi desteklerin bireylerin iyi oluş hallerini yüksek düzeyde olumlu etkilediği görüldü. 
Psikolojik destekle olumsuz etki azaldı!
Araştırmada TOÇEV tarafından sağlanan desteklerin tüm gruplar üzerindeki psikolojik etkilerine de yer verildi. Araştırma sonuçlarına göre; yetişkinlerin yüzde 66,4’ü TOÇEV’in sağladığı psikolojik desteklerle pandemi sürecini daha az hasarla geçirdi. Yüzde 59’u vakfın sosyal hayatlarında pozitif yönde gelişmelere neden olduğunu ifade etti. Yüzde 64,3’ü vakfın aileler için düzenlediği programların streslerini azalttığını söyledi.  İlkokul ve ortaokula devam eden bireylerin yüzde 68’i TOÇEV’in sosyal ilişkiler kurmasına destek olduğunu, yüzde 54,5’i vakfın sosyal medya içerikleri ile gündemden haber olduklarını kaydetti. İlkokul ve ortaokul eğitimi alanların yüzde 80,2’si TOÇEV bünyesindeki danışmanlarla olan ilişkiyle iyi hissettiklerini belirtirken, yüzde 84,2’si TOÇEV’in sağladığı manevi desteklerin de kendilerini daha iyi hissetmelerini sağladığını ifade etti. 

Refah seviyesi azaldı
Pandeminin örneklem grupları üzerindeki ekonomik etkilerine de yer verilen rapora göre; yetişkin katılımcıların yüzde 82,4’ü pandemi döneminde ailesini ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını söyledi. Yüzde 53,4’ü yaşadığı maddi zorluklar sebebiyle aile içi ilişkilerinin olumsuz etkilendiğini, yüzde 52,1’i refah seviyesinin azaldığını ifade etti. Yüzde 86,6’sı pandemi sürecinde ek bir maddi gelir kaynağına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Yetişkin katılımcıların yüzde 67,8’i çocuklarının online eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını kaydetti. Yetişkin katılımcıların yüzde 83’i TOÇEV’den aldığı maddi destek ve gıda kartı ile kaygısını azalttığını, yüzde 79,8’i TOÇEV tarafından gönderilen kırtasiye ve kışlık-yazlık paketleriyle çocuklarına destek sağlayabildiğini belirtti. Lise ve üniversiteye devam eden katılımcıların yüzde 70,2’si maddi destekler sayesinde eğitim hayatının daha başarılı geçmesinde etkili olduğunu söyledi.  


TOÇEV herkese ulaşmaya çalıştı
Raporu değerlendiren TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, toplumun her kesiminin yeni düzene ayak uydurması gerektiği bu dönemde, hizmetlerinde ve etkinliklerinde değişime giden, alternatifler üreten, uyum sağlayabilenlerden birinin TOÇEV olduğunu belirtti. Uygun, “Pandemi sürecinde çocukların psikolojik olarak daha az etkilenmesi için ne yapılması gerektiği hakkında uzman kişiler tarafından hazırlanan videolar yayınladık, online etkinlikler yaptık. Her yıl düzenli olarak hayata geçirdiğimiz yaz kampını bu sene online yaz akademisi olarak gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra, farklı alanlardan uzmanların konuk olduğu online seminerler düzenleyerek daha fazla aile ve çocuğa ulaşmayı başardık” dedi. Uygun, kendisinin de, lise ve üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek; bu süreçte hayallerine giden yolda cesaretle ve güvenle adım atacakları bir eğitim modelini uygulayarak çocukları yalnız bırakmadığını iletti.

Maddi destek de sağlandı 
Uygun, “Toplumun her kesiminin yardıma en çok ihtiyaç duyduğu pandemi sürecinde, yaptığımız çalışmalarla, sivil toplum kuruluşlarının esas görevlerinden olan toplum yararına çalışmanın ve toplumun yaralarını sarmanın güzel bir örneğini sergiledik. Salgın döneminde Acil Destek Paketleri aracılığıyla ailelere kira, fatura ve gıda yardımı yaptık. 734 bin kira – fatura, 78 bin internet, 320 bin 650 gıda desteği olmak üzere toplamda 1 milyon 132 bin 650 TL destek sağladık” diye konuştu.

Yorum Gönder

0 Yorumlar