İklim değişikliğinin unutulan kurbanları: İklim mültecileriPandemi sonrası dünyanın en önemli gündem maddesi iklim değişikliği oldu. ABD’nin Paris İklim Anlaşması’na imza atan ülkeler arasına girmesi ve Biden yönetiminin iklim değişikliği ile mücadeleyi öncelikleri arasına almasıyla dünyanın bu alandaki iklimi de değişti.

İklim değişikliğinin yarattığı çevresel etki herkes tarafından kabul edilirken bu durumdan etkilenen milyonlarca insanın akıbeti ne olacak? İşte iklim mülteciliği henüz bir yasal statüye sahip olmadığı için iklim değişikliğinin unutulan kurbanları olarak tanımlanıyorlar. 

Avusturalyalı think thank kuruluşu İEP 2050 yılına kadar iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle en az 1.2 milyar insanan mülteci konumuna düşebileceğini öngördü. 

Bu alanda tahminlerde oldukça çarpıcı. Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Komiserliği 2010 yılından bu yana 21 milyon kişinin iklim değişikliği kaynaklı doğal olaylar nedeniyle mülteci konumuna düştüğünü açıkladı.

BANGLADEŞ YÜKSEK RİSKLİ

Üstelik iklim değişikliği ile önümüzdeki dönemde deniz seviyesinde beklenen yükselme bu sayıların daha da fazla artmasına neden olabilir. Son 30 yılda deniz kıyılarında yaşayan insan nüfusu 160 milyondan 260 milyona yükseldi. Bu nüfusun %90’lık kısmı da fakir ülkelerde yaşadığı düşünüldüğünde, deniz seviyesindeki olası yükselmenin bu insanları iklim mültecisi konumuna getirebileceği belirtiliyor.

Bu konuda en önemli örneklerden biri Bangladeş. Bangladeş’in olası deniz seviyesindeki yükselme ile topraklarının yüzde 17’sinin risk altında olduğu ve 20 milyon Bangladeş’linin halen yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalacakları tahmin ediliyor.

Sorun bu kadar yakıcı ve insani iken özellikle gelişmiş ülkelerin bu konuda bir politika belirlemesi şart görünüyor. ABD Başkanı Joe Biden, Uusal Güvenlik Başkan Yardımcısı Jake Sullivan’ı bu konuyla ilgili görevlendirerek ilgili federal kurumlarla koordinasyon halinde bir rapor hazırlamalarını istedi. Raporda hangi koşullarda iklim mültecisi statüsü verileceği ve ABD hükümetinin iklim mültecilerine nasıl bir koruma ve destek sağlayacağı konularının yer alacağı belirtildi. Raporun Ağustos ayında ABD Başkanı’na sunulması bekleniyor.

ABD HARAKETE GEÇTİ

ABD’nin harakete geçmesine rağmen dünyanın henüz iklim mültecileri konusunda tam anlamıyla insiyatif aldığı söylenemez. Bunun bir nedeni de 1951 yılında imzalanan ve mültecilerin statüsünü belirleyen anlaşmanın iklim değişkliği kaynaklı mülteci statüsünü tanımlamamış olması. 

Sorun bu kadar yakın ve bu kadar büyük olduğu için önümüzdeki günlerde ‘iklim mülteciliği’ konusu dünyanın gündeminin ilk sıralarına doğru yükselmeye aday görünüyor. (Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu/ WEF)


Yorum Gönder

0 Yorumlar